CALENDAR OVERVIEW 

 

DETAILED CALENDAR

Calendar Navigation
<<  <  Week of September 27, 2020  >  >>
 
Sep 27
Sun
All Day
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
Sep 28
Mon
All Day
  • HS: Day H
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
Sep 29
Tue
All Day
  • HS: Day I
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
Sep 30
Wed
All Day
  • US: Extension Wednesday
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
  • HS: IB Information Session for Grade 11 Parents 4:00 PM to 5:00 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
Oct 01
Thu
All Day
  • HS: Day J
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
Oct 02
Fri
All Day
  • HS: Day ASignup for an alert reminder.
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
Oct 03
Sat
All Day
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
  • HS: FALA Language Class (5)Signup for an alert reminder. 9:00 AM to 10:00 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM
Event Details
Calendar Navigation
 <<  <  Week of September 27, 2020  >  >>
School Calendar NEW
Av. José Galante, 425
São Paulo, SP - Brazil - 05642-000
T: 55-11-3747-4800
powered by finalsite